Studentfoto, Sandgrundsudden, Karlstad 2014-06-10. Elever från Älvkullegymnasiet.