Fotograferade möbler åt efg.se. Fotograferingen skedde i Elektroskandias kontor i Örebro.