Fotokurserna ligger på is för tillfället p.g.a tidsbrist, förhoppningsvis
får jag mer tid framåt oktober/november (2019)

Fotokurs för föräldralediga.
För dig som använder Mobilen, Kompaktkameran eller Systemkameran.
Vi startar från grunden och går igenom hur kameran fungerar samt vilka
hjälpmedel som finns. Hur man komponerar en bild m.m.
Inga förkunskaper krävs. Teori varvas med praktik.

Dagtid
Kurstid: 90 min
Pris 500:- ink. moms/person
Löpande intag.

Fotokurs grunder.
För dig som använder Mobilen, Kompaktkameran eller Systemkameran.
Vi startar från grunden och går igenom hur kameran fungerar samt vilka
hjälpmedel som finns. Hur man komponerar en bild m.m. 
Inga förkunskaper krävs. Teori varvas med praktik.

Eftermiddag/Kvällstid
Kurstid: 90 min
Pris 650:- ink. moms/person
Löpande intag.

Fotokurs systemkamera.
Vi lär oss grunderna, exponering, ljusmätning och vitbalans. Större delen av
kursen sker praktiskt.

Vardag eller helg.
Kurstid: 90 min
Pris 800:- ink. moms/person
Löpande intag.

Maila eller ring på 070-591 11 77

Hem