Inlägg

Gravfält strax norr om Hammarö kyrka. Gravarna är daterade till Järnåldern, mer går att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Efter ett kundbesök i Sunne tog jag vägen ner efter Fryken, bilden är tagen i närheten av Kils slalombacke riktning NV.