Inlägg

Gravfält strax norr om Hammarö kyrka. Gravarna är daterade till Järnåldern, mer går att läsa på Länsstyrelsens hemsida.