Inlägg

Fick ett jobb som gick ut på att dokumentera ett område som det skall byggas på bostäder på, bilderna skall användas för att ge en överblick för det kommande bygget. Detta är norr om Kronoparken. Gjorde även ett 360 panorama för att ge kunden möjlighet att se platsen virtuellt. Använd musen för att titta runt.

Fotograferade för ett Reportage i Oninnens magasin. Ny belysning i elljussppåren i Karlstad handlade det hela om. I detta fallet uppe på Kronoparken.