Inlägg

Fotograferade för ett Reportage i Oninnens magasin. Ny belysning i elljussppåren i Karlstad handlade det hela om. I detta fallet uppe på Kronoparken.