Inlägg

Fick en förfrågan om att retuschera bort en cykel från ett par bilbilder. Såg en förbättringspotential i bilderna som sträckte sig längre än att bara ta bort cykeln. Kunden blev nöjd, se före och efter bilder nedan.

”Före”

Före

”Efter”

Efter

”Före”Före

”Efter”

Efter

”Före”Före

”Efter”

efter