Inlägg

Typiskt svenskt! älskar gärdesgårdar.

Passade på mellan jobben och tog en tur till Hammars udde, Hammarö. Lyckades fånga en gås i flykten innan jag vandrade in bland träden.
Då naturen fått härjat fritt så fanns det många intressanta saker att fotografera. Fantasin satt igång och helt plötsligt tycktes jag mig se växtligheten
anta mänskliga former.

Gravfält strax norr om Hammarö kyrka. Gravarna är daterade till Järnåldern, mer går att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Fabriksfönster i kombination med textur från rostig maskin från samma fabrik.

fengersforsbruk

Ljuv (?) heter jag. Ravn heter jag…
Jag, eril, skriver runorna.

Ljuv (?) is my name. Ravn is my name…
I eril, writing the runes.

runstenjärsbergweb